Thông tin tài liệu


Title: Phân tích cảm xúc sử dụng cách tiếp cận học chuyển đổi.
Authors: Vương Hồng Quang
Advisor: Nguyễn Thị Kim Anh
Keywords: Dữ liệu; Thuật toán
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về phân tích cảm xúc, nhiệm vụ và phương thức. Lịch sử của học chuyển đổi, các ký hiệu, định nghĩa và phân loại các kỹ thuật học chuyển đổi. Áp dụng học chuyển đổi cho bài toán phân loại cảm xúc cực.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Mạng và hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3136
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296033-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 144,79 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296033.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,19 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.