Thông tin tài liệu


Title: Phát hiện sự kiện ngã sử dụng cảm biến Kinect.
Authors: Nguyễn Văn Ngọc
Advisor: Vũ Hải
Keywords: Bệnh nhân; Thiết bị giám sát
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu các hệ thống phát hiện cảm ngữ cảnh, các hệ thống phát hiện dựa trên thiết bị mang theo. Đề xuất các giải pháp cho các hệ thống phát hiện ngã bao gồm "phát hiện sự kiện ngã sử dụng ngưỡng", "phát hiện sự kiện ngã sử dụng mô hình chuỗi Markov",...Xây dựng, thử nghiệm, đánh giá từng giải pháp.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3138
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295796-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 211,51 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295796.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,17 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.