Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng các kỹ thuật xử lý ảnh trong bài toán đo nhịp tim sử dụng smartphone camera.
Authors: Đặng Quang Tuyến
Advisor: Lã Thế Vinh
Keywords: Phần mềm; Ứng dụng; Bệnh tim
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nhịp tim và cơ chế hấp thụ ánh sáng của hồng cầu. Xây dưng ứng dụng đo nhịp tim trên smartphone. Thử nghiệm thực tế và đánh giá.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3140
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296165-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 372,49 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296165.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,81 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.