Thông tin tài liệu


Title: Phân vùng đối tượng trên point cloud data.
Authors: Nguyễn Ngọc Ánh
Advisor: Ngô Lam Trung
Keywords: Dữ liệu; Xử lý
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về đám mây điểm ảnh. Thư viện xử lý ảnh PCL. Một số thuật toán phân vùng đối tượng. Xây dựng và cài đặt thử nghiệm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3141
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

62

VIEWS & DOWNLOAD

86

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296170-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 151,05 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296170.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,83 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.