Thông tin tài liệu


Title: Hướng tiếp cận quy hoạch ràng buộc trong việc giải các bài toán tối ưu tổ hợp: Lý thuyết và các công cụ.
Authors: Nguyễn Quỳnh Trang
Advisor: Phạm Quang Dũng
Keywords: Bài toán tối ưu; Quy hoạch
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về quy hoạch ràng buộc, thư viện choco. Áp dụng thư viện choco vào bài toán ứng dụng: "xếp lịch học cho các lớp cao học Bách khoa".
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3143
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296187-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 203,91 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296187.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,25 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.