Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển cho bộ biến đổi cấu trúc module trong hệ thống truyền tải HVDC-Plus.
Authors: Nguyễn Tuấn Nghĩa
Advisor: Phạm Việt Phương
Keywords: Bộ biến đổi; Hệ thống điều khiển
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống truyền tải cao áp một chiều HVDC. Cấu trúc và các phương pháp điều chế module MMC. Mô hình hệ thống HVDC Plus của Siemens. Mô hình hóa và xây dựng cấu trúc điều khiển cho hệ thống bộ biến đổi MMC. Mô phỏng hệ thống HVDC Plus sử dụng bộ biến đổi MMC.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3144
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296156.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,97 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296156-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 119,21 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.