Thông tin tài liệu


Title: Tìm hiểu về giao thức Netflow và sử dụng Netflow trong việc giám sát mạng IPBN củaViettel.
Authors: Nguyễn Công Trung
Advisor: Nguyễn Tuấn Dũng
Keywords: Mạng máy tính; Giao thức; Giám sát
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về netflow, về phần mềm NFDUMP/NFSEN. Mô hình nghiên cứu..
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3145
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296217-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 130,74 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296217.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,81 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.