Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các ứng dụng của bộ biến đổi tái sử dụng năng lượng.
Authors: Hoàng Văn Quân
Advisor: Phạm Việt Phương
Keywords: Bộ biến đổi; Ứng dụng; Năng lượng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Các vấn đề khi sử dụng động cơ không đồng bộ. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Mers. Mô hình hóa và tính toán mạch lực. Cấu trúc điều khiển và mô phỏng.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3146
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296182.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,6 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296182-tt .pdf
    Restricted Access
  • Size : 132,88 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.