Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và đánh giá kiến trúc máy ảo Java.
Authors: Nguyễn Ngọc Tú
Advisor: Nguyễn Kim Khánh
Keywords: Phần mềm Java; Kiến trúc
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Ảo hóa và máy ảo tiến trình. Máy ảo java. Đánh giá hiệu năng máy ảo java.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3147
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296243-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 169,73 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296243.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,18 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.