Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và thử nghiệm giao thức định tuyến theo mô hình phân cấp trong mạng cảm biến không dây.
Authors: Lê Gia Hòa
Advisor: Nguyễn Kim Khánh
Keywords: Mạng không dây; Định tuyến; Giao thức
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mạng cảm biến không dây. Định tuyến trong mạng cảm biến không dây. Giao thức định tuyến theo mô hình phân cấp. Mô phỏng giao thức định tuyến và đánh giá.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3149
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296748-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 337,59 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296748.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,75 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.