Thông tin tài liệu


Title: Lý thuyết mã mạng cho mạng không dây.
Authors: Nguyễn Hoài Linh
Advisor: Đỗ Phan Thuận
Keywords: Mạng không dây;; Phần mềm
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan mã mạng. Kết hợp mã mạng, lấy mẫu nén netcompress để truyền hiệu quả trong mạng. Phần mềm mô phỏng Neco. Cài đặt mô phỏng bộ mã hóa và giải mã.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3150
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296806-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 111,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296806.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,32 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.