Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp đánh giá tính an toàn của một hệ thống website.
Authors: Dương Nữ Hoàng Anh
Advisor: Phạm Huy Hoàng
Keywords: Website; An toàn
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về an toàn thông tin website và chuẩn đánh giá OWASP. Đề xuất giải pháp đánh giá an toàn hệ thống website. Áp dụng giải pháp vào website thực tế.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3152
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296913-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 154,42 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296913.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,04 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.