Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hệ thống điều khiển thích nghi cho hệ Servo.
Authors: Nguyễn Văn Hiến
Advisor: Võ Việt Sơn
Keywords: Hệ thống điều khiển; Mô hình
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ điều khiển thích nghi. Mô hình toán học của động cơ điện một chiều không chổi than và lựa chọn thuật toán điều khiển. Xây dựng cấu trúc hệ truyền động và mô phỏng.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3153
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296282.pdf
    Restricted Access
  • Size : 112,15 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296282-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 112,29 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.