Thông tin tài liệu


Title: Truyền đa kênh trong mạng cảm biến không dây.
Authors: Trần Văn Thọ
Advisor: Ngô Quỳnh Thu
Keywords: Mạng không dây; Giao thức; Mạng cảm biến
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mạng cảm biến không dây, định tuyến và truyền đa kênh trong mạng cảm biến không dây. Phát biểu bài toán, định hướng giải pháp và xây dựng giao thức. Giới thiệu về công cụ mô phỏng Monet++, mô phỏng giao thức MMLCP trên OMNET++.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3154
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296922-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 128,76 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296922.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,8 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.