Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển cho ổ từ chủ động 4 cực.
Authors: Trần Quang
Advisor: Nguyễn Quang Địch
Keywords: Hệ điều khiển; Thiết kế
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu tổng quan về ổ từ chủ động. Xây dựng mô hình toán học của ổ từ chủ động 4 cực. Xây dựng hệ điều khiển cho ổ từ chủ động 4 cực. Mô phỏng hệ thống điều khiển ổ từ chủ động 4 cực.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3155
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296285.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,85 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296285-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 113,77 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.