Thông tin tài liệu


Title: Framework phát triển ứng dụng di động đa nền tảng.
Authors: Nguyễn Tuấn Anh
Advisor: Nguyễn Thanh Hùng
Keywords: Mạng di động; Ứng dụng; Phần mềm
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Phân loại các ứng dụng di động, so sánh các framework phát triển di động đa nền tảng. Xây dựng chương trình ứng dụng.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3156
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

161

VIEWS & DOWNLOAD

79

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296941-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 99,95 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296941.pdf
    Restricted Access
  • Size : 947,59 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.