Thông tin tài liệu


Title: Phát triển giải pháp giám sát cuộc gọi trong hệ thống VoIP của HanoiTelecom.
Authors: Ngô Xuân Công
Advisor: Nguyễn Thị Hoàng Lan
Keywords: Viễn thông; Giám sát; Phần mềm
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về giám sát cuộc gọi trong hệ thống VoIP của Hanoitelecom, hoạt động dịch vụ VoIP của Hanoitelecom, vai trò và sự cần thiết của việc giám sát cuộc gọi VoIP. Phân tích hệ thống giám sát VoIP. Xây dựng hệ thống giám sát cuộc gọi sử dụng Cacti.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3158
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296951-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 148,19 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296951.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,76 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.