Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các vấn đề bảo mật trên giao thức BGP.
Authors: Dương Ngọc Sơn
Advisor: Trần Hoàng Hải
Keywords: Dữ liệu; Bảo mật; Giao thức
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan bảo mật trên giao thức định tuyến BGP. Phương pháp bảo mật trên BGP. Demo bài toán bảo mật trên BGP.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật máy tính và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3178
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295726-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 132,74 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295726.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,66 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.