Thông tin tài liệu


Title: Các cơ chế cân bằng giữa chất lượng dịch vụ và tiết kiệm năng lượng trong môi trường tính toán đám mây
Authors: Trần Ngọc Thuần
Advisor: Phạm Minh Hà
Nguyễn Hữu Thanh
Keywords: Năng lượng; Chất lượng; Tiết kiệm
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về trung tâm dữ liệu, lưu lượng, chất lượng dịch vụ trong mạng trung tâm dữ liệu. Giới thiệu công nghệ openflow và các công cụ thực hiện. Triển khai trong môi trường thử nghiệm. Xây dựng khối tối ưu. Đánh giá kết quả thử nghiệm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3179
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295758-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 238,52 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295758.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,77 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.