Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xử lý tín hiệu video phát hiện và kiểm soát đối tượng chuyển động.
Authors: Nguyễn Hoài Nam
Advisor: Phạm Văn Tiến
Keywords: Camera; Xử lý tín hiệu
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về xử lý video và phát hiện đối tượng chuyển động. Phát hiện, đánh dấu và phân loại đối tượng chuyển động trong video. Kết quả đạt được trong quá trình thực hiện.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3182
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295859-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 127,7 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295859.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,18 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.