Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và đánh giá một số giao thức và kỹ thuật quản lý tiết kiệm năng lượng trong mạng cảm biến không dây.
Authors: Khương Văn Thắng
Advisor: Trần Quang Vinh
Keywords: Năng lượng; Giao thức; Quản lý; Mạng cảm biến
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mạng cảm biến không dây. Quản lý năng lượng trong mạng cảm biến không dây. Tiết kiệm năng lượng ở lớp mạng. Tiết kiệm năng lượng ở lớp MAC. Mô phỏng và đánh giá một số giao thức tiết kiệm năng lượng trong WSN bằng phần mềm Omnet++.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3183
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295878-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 177,75 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295878.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,88 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.