Thông tin tài liệu


Title: Điều khiển bám vị trí cho cẩu trục có tính đến tính mềm của dây cẩu.
Authors: Hà Thị Thu Huyền
Advisor: Nguyễn Tùng Lâm
Keywords: Cầu trục; Điều khiển
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Mô hình hóa cẩu trục dây treo mềm. Giới thiệu phương pháp galerkin cải tiến. Xây dựng hệ thống điều khiển hệ cẩu trục dây mềm.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3186
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296542.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,52 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296542-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 144,84 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.