Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế bộ lọc kích thước nhỏ (cỡ micromet) dùng trong truyền dẫn quang.
Authors: Nguyễn Hồng Quân
Advisor: Hoàng Phương Chi
Keywords: Bộ lọc; Thiết kế
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về bộ lọc quang. Tinh thể quang tử - photonic crystal. Thiết kế bộ lọc tinh thể quang tử.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3190
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000295949-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 93,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000295949.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,43 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.