Thông tin tài liệu


Title: Mô hình kênh dựa trên các bộ lọc và đánh giá dung lượng cho các hệ thống MIMO băng rộng.
Authors: Nguyễn Văn Vinh
Advisor: Hà Duyên Trung
Keywords: Hệ thống vô tuyến; Bộ lọc; Dung lượng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Lý thuyết về kênh vô tuyến. Hệ thống mimo. Các phương pháp tạo kênh. Thiết kế và mô phỏng.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3195
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296047-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 211,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296047.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,54 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.