Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu đánh giá các giải thuật định tuyến trong mạng VANET.
Authors: Nguyễn Danh Thắng
Advisor: Hà Duyên Trung
Keywords: Mạng di động; Giải thuật
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mạng Vanet và giao thức định tuyến trên mạng. Công nghệ OFDMA và đề xuất lớp MAC cho mạng Vanet. Giải thuật định tuyến kết hợp với lớp MAC đề xuất cho mạng Vanet. Mô hình kịch bản và đánh giá kết quả định tuyến trong mạng Vanet.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3196
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296050-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 147,21 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296050.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,59 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.