Thông tin tài liệu


Title: Xử lý tín hiệu não đồ bằng phương pháp lấy mẫu nén.
Authors: Lê Tuấn Đạt
Advisor: Nguyễn Thúy Anh
Keywords: Điện não đồ; Xử lý tín hiệu
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tìm hiểu điện não đồ EEG. Lấy mẫu nén tín hiệu EEG. Mô phỏng và kết quản lấy mẫu nén tín hiệu EEG..
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3197
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296056-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 86,8 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296056.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,43 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.