Thông tin tài liệu


Title: Xử lý tín hiệu mimo rada bằng phương pháp lấy mẫu nén.
Authors: Ngô Thị Út Thương
Advisor: Nguyễn Hữu Trung
Keywords: Rađa; Xử lý tín hiệu
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan hệ thống radar. Kĩ thuật lấy mẫu nén trong radar. Mô phỏng kỹ thuật nén xung.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3198
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296060-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 166,08 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296060.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,41 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.