Ths-Sư phạm kỹ thuật (522)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 522

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Hoàng Tùng;  Advisor : Nguyễn Khang (2012)

  • Trình bày cơ sở lý luận về chất lượng đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường dạy nghề. Đánh giá chất lượng đào tạo hệ Trung cấp nghề Hệ thống điện tại trường Cao đẳng nghề điện thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam. Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hệ Trung cấp nghề Hệ thống điện tại trường Cao đẳng nghề điện thuộc Tập đoàn điện lực Việt Nam.

  • item.jpg
  • -


  • Authors : Đỗ Dũng Hà;  Advisor : Nguyễn Thị Hương Giang (2020)

  • Cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá kết quả học tập; công nghệ và ứng dụng công nghệ đánh giá nhanh kết quả học tập ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; thực nghiệm sư phạm.