Ths-Sư phạm kỹ thuật (481)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 481

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Nguyễn Ngọc Hoàn;  Advisor : Phạm Văn Bình (2013)

  • Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ứng dụng phần mần mềm WINCC để xây dựng bài giảng điện tử mô đun PLC trong trường Cao đẳng nghề cơ giới Ninh Bình. Nghiên cứu ứng dụng phần mềm WINCC để xây dựng bài giảng điện tử mô đun PLC trong trường Cao đẳng nghề cơ giới Ninh Bình. Thiết kế minh họa bài giảng điện tử mô đun PLC chuyên ngành điện công nghiệp trong trường Cao đẳng n...