Ths-Sư phạm kỹ thuật (509)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 509

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Đỗ Dũng Hà;  Advisor : Nguyễn Thị Hương Giang (2020)

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá kết quả học tập; công nghệ và ứng dụng công nghệ đánh giá nhanh kết quả học tập ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; thực nghiệm sư phạm.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Mai Trọng Tấn;  Advisor : Nguyễn Linh Giang (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận về xây dựng bài giảng: khái niệm cơ bản tích hợp, quan điểm dạy học trong tổ chức dạy học tích hợp, xây dựng bài giảng điện tử. Thực trạng giảng dạy môn quản trị mạng tại khoa CNTT - Trường Cao đẳng công nghiệp Phúc Yên. Ứng dụng bài giảng điện tử tích hợp môn mạng máy tính tại Trường.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Vũ Thị Hiếu;  Advisor : Ngô Tứ Thành (2013)

 • Cơ sở lý luận của việc nghiên cứu, ứng dụng phần mềm mô phỏng trong dạy học. Thực trạng và khả năng ứng dụng phần mềm proteus mô phỏng mạch điện trong môn học kỹ thuật số tại trường ĐHCN Việt - Hung. Ứng dụng phần mềm proteus mô phỏng mạch điện trong môn học kỹ thuật số tại Trường.