Ths-Sư phạm kỹ thuật (464)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 464

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Bùi Việt Thái;  Advisor : Huỳnh Quyết Thắng; Vũ Thị Hương Giang (2013)

  • Trình bày cơ sở lý luận của vấn đề cần nghiên cứu.Thực trạng giảng dạy học phần PLC S7 - 300 tại Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị. Nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần PLC S7 - 300 mô phỏng bằng phần mềm Wincc. Thực nghiệm sư phạm.

  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors : Đào Quang Huân;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2013)

  • Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu thiết kế bài giảng điện tử vào giảng dạy. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị hỗ trợ học tương tác iClicker ứng dụng trong việc kiểm tra, đánh giá học sinh sinh viên. Đề xuất ứng dụng thiết bị hỗ trợ học tương tác vào giảng dạy và đánh giá học sinh trong quá trình giảng dạy.