Ths-Sư phạm kỹ thuật (509)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 509 tài liệu

 • item.jpg
 • -


 • Tác giả : Đỗ Dũng Hà;  Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Hương Giang (2020)

 • Cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá kết quả học tập; công nghệ và ứng dụng công nghệ đánh giá nhanh kết quả học tập ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; thực nghiệm sư phạm.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Mai Trọng Tấn;  Người hướng dẫn : Nguyễn Linh Giang (2013)

 • Trình bày cơ sở lý luận về xây dựng bài giảng: khái niệm cơ bản tích hợp, quan điểm dạy học trong tổ chức dạy học tích hợp, xây dựng bài giảng điện tử. Thực trạng giảng dạy môn quản trị mạng tại khoa CNTT - Trường Cao đẳng công nghiệp Phúc Yên. Ứng dụng bài giảng điện tử tích hợp môn mạng máy tính tại Trường.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Tác giả : Vũ Thị Hiếu;  Người hướng dẫn : Ngô Tứ Thành (2013)

 • Cơ sở lý luận của việc nghiên cứu, ứng dụng phần mềm mô phỏng trong dạy học. Thực trạng và khả năng ứng dụng phần mềm proteus mô phỏng mạch điện trong môn học kỹ thuật số tại trường ĐHCN Việt - Hung. Ứng dụng phần mềm proteus mô phỏng mạch điện trong môn học kỹ thuật số tại Trường.