Ths-Sư phạm kỹ thuật (465)Bạn muốn nhận thông báo về tài liệu mới của bộ sưu tập qua email?

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo "Ngày nhập " với thứ tự "Giảm dần "): Hiển thị 1-20 trong tổng số 465 tài liệu

  • item.jpg
  • Thesis


  • Tác giả : Bùi Việt Thái;  Người hướng dẫn : Huỳnh Quyết Thắng; Vũ Thị Hương Giang (2013)

  • Trình bày cơ sở lý luận của vấn đề cần nghiên cứu.Thực trạng giảng dạy học phần PLC S7 - 300 tại Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị. Nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần PLC S7 - 300 mô phỏng bằng phần mềm Wincc. Thực nghiệm sư phạm.

  • item.jpg
  • Thesis


  • Tác giả : Đào Quang Huân;  Người hướng dẫn : Nguyễn Đức Thuận (2013)

  • Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu thiết kế bài giảng điện tử vào giảng dạy. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị hỗ trợ học tương tác iClicker ứng dụng trong việc kiểm tra, đánh giá học sinh sinh viên. Đề xuất ứng dụng thiết bị hỗ trợ học tương tác vào giảng dạy và đánh giá học sinh trong quá trình giảng dạy.