Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Trịnh Thị Thúy;  Advisor : Trần Việt Dũng (2016)

  • Nêu một số các khái niệm về nghề nghiệp và đào tạo nghề, những đòi hỏi người giáo viên dạy nghề trong nền giáo dục hiện đại, nhiệm vụ của người giáo viên dạy nghề may và thiết kế thời trang, những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả dạy và học module may áo sơ mi nam nữ. Nêu thực trạng dạy và học nghề may và thiết kế thời trang tại trường cao đẳng nghề công nghiệp Thanh Hóa và một ...