Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Tào Văn Cường;  Advisor : Nguyễn Đắc Trung (2016)

  • Cơ sở lý luận của việc xây dựng và áp dụng phương pháp mô phỏng trong dạy học. Lý thuyết về Wavelet, về ADSL và cách điều chế. Điều chế đa sóng mang dựa trên FFT, DWT.