Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giao thức và cơ chế cho phép liên kết kiến trúc IMS với hạ tầng mạng OpenFlow - Nghiên cứu và đề xuất cơ chế thực thi chính sách chất lượng dịch vụ trong môi trường IMS.
Authors: Lê Quang Hùng
Advisor: Nguyễn Tài Hưng
Keywords: Mạng viễn thông; Giao thức; Chất lượng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu kiến trúc IMS. Các giao thức chính sử dụng trong phan hệ IMS. Công nghệ openflow. Đề xuất kiến trúc kết hợp nền tảng IMS và hạ tầng mạng openflow nhằm thực thi các chính sách đảm bảo chất lượng dịch vụ trong môi trường IMS.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3201
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296099-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 114,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296099.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,76 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.