Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu cơ chế và giao thức phối hợp các phiên làm việc SIP(IMS) và XML(SOA).
Authors: Đỗ Đức Anh
Advisor: Nguyễn Tài Hưng
Keywords: Mạng truyền thông; Giao thức
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu giao thức SIP và điều khiển phiên trong IMS. Nghiên cứu về XML và mô hình SOA. Nghiên cứu cơ chế phối hợp giao thức SIP và XML. Xây dựng hệ thống thử nghiệm cơ chế phối hợp giữa SIP và XML.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3203
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296117-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 301,72 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296117.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,77 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.