Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và thực hiện mô hình đánh giá QoE và ánh xạ QoE-QoS trong môi trường IMS IPTV.
Authors: Phan Huy Trình Di
Advisor: Nguyễn Tài Hưng
Keywords: Mạng truyền thông; Đánh giá; Giao thức
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan mạng NGN, IMS, về IPTV, QoE và QoS trong môi trường IMS IPTV.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3219
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296274-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 144,48 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296274.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,58 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.