Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu bảo mật và An toàn dữ liệu trong điện toán đám mây.
Authors: Bùi Phú Định
Advisor: Trần Minh Trung
Keywords: Dữ liệu; Bảo mật; An toàn
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về điện toán đám mây. Những vấn đề về bảo mật dữ liệu. Tổng hợp một số bài báo/nghiên cứu về bảo mật trong CC của các nhà khoa học trên thế giới. Mô phỏng điện toán đám mây riêng và giải pháp nâng cao bảo mật với nền tảng openstack.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3225
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296318-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 118,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296318.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,78 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.