Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và phát triển thuật toán đồng bộ thời gian trong mạng cảm biến không dây.
Authors: Dương Khôi Nguyên
Advisor: Trần Quang Vinh
Keywords: Mạng cảm biến; Thuật toán
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mạng cảm biến không dây. Các giao thức đặc trưng của mạng cảm biến không dây. Giao thức đồng bộ thời gian trong mạng cảm biến không dây. Giới thiệu về OMNET++IDE bản 4.4.1 và đề xuất phát triển phương pháp đồng bộ mạng hiệu quả.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3229
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296391-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 156,19 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296391.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,97 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.