Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng mã sửa lỗi cho mạng cảm biến không dây.
Authors: Phạm Thị Hà
Advisor: Nguyễn Hữu Phát
Keywords: Mạng cảm biến; Sửa lỗi
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mạng cảm biến không dây. Mã sửa lỗi trong mạng cảm biến không dây. Mô hình hóa mạng cảm biến không dây sử dụng mã sửa lỗi. Đánh giá kết quả mô phỏng.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3232
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296563-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 145,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296563.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,59 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.