Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu kỹ thuật lưu lượng thích ứng trong mạng MPLS.
Authors: Đinh Bá Dũng
Advisor: Ngô Vũ Đức
Keywords: Mạng truyền thông; Lưu lượng; Giao thức
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ MLPS. Kỹ thuật lưu lượng trong MPLS và các cơ chế bảo vệ, khôi phục. Mô phỏng bảo vệ và khôi phục đường theo các cơ chế Makan, Haskin, Shortest-Dynamic, Simple-Dynamic; so sánh đánh giá các mô hình bảo vệ và khôi phục đường.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3239
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296652-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 152,18 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296652.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,91 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.