Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu kênh và mô hình xử lý tín hiệu GNSS yếu.
Authors: Ngô Quang Thưởng
Advisor: Nguyễn Hữu Trung
Keywords: Hệ thống định vị toàn cầu; Xử lý tín hiệu
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu GNSS. Giới thiệu các hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu GNSS. Mô hình xử lý tín hiệu GNSS yếu. Mô phỏng quá trình xử lý tín hiệu GNSS yếu bằng Matlab.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3244
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296694-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 112,41 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296694.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,2 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.