Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng các đặc tính mô hình suy hao và hiệu ứng Doppler cho kênh truyền dẫn thủy âm.
Authors: Nguyễn Thị Thủy
Advisor: Nguyễn Quốc Khương
Keywords: Thủy âm; Hệ thống thông tin; Truyền dẫn
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống thông tin thủy âm. Kênh truyền dẫn thủy âm. Các kỹ thuật điều chế. Mô phỏng hệ thống.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3246
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296730-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 147,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296730.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,32 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.