Thông tin tài liệu


Title: Các biện pháp bảo vệ và khôi phục trong mạng GMPLS.
Authors: Vũ Thế Dũng
Advisor: Trần Thị Ngọc Lan
Keywords: Mạng truyền thông; Giao thức; Bảo vệ
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu công nghệ MPLS và chuyển đổi từu MPLS snag GMPLS. Giao thức báo hiệu, giao thức định tuyến trong mạng GMPLS. Các biện pháp khôi phục và bảo vệ trong GMPLS.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3250
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296789-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 138,74 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296789.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,46 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.