Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp lọai trừ nhiễu ảnh bằng biến đổi Wavelet thế hệ II.
Authors: Doãn Hữu Phúc
Advisor: Nguyễn Hữu Trung
Keywords: Ảnh; Xử lý; Thuật toán
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nêu lịch sử hình thành lý thuyết wavelet, biến đổi fourier và biến đổi wavelet, biến đổi wavelet liên tục, wavelet rời rạc, wavelet rời rạc và băng lọc. Giới thiệu, cấy ghép và khung lifting, thuật toán,.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3251
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296793-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 149,31 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296793.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,06 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.