Thông tin tài liệu


Title: Xử lý mù tín hiệu trong phân tích ảnh cộng hưởng từ chức năng FMRI và ứng dụng trong hỗ trợ chuẩn đoán y tế.
Authors: Nguyễn Đức Hoàng
Advisor: Vương Hoàng Nam
Keywords: Cộng hưởng từ; Xử lý tín hiệu; Y tế
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung về ảnh cộng hưởng từ chức năng FMRI. Cơ sở lý thuyết bài toán xử lý mù tín hiệu. Ứng dụng ICA trong phân tích ảnh cộng hưởng từ chức năng.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3253
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296795-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 123,64 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296795.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,69 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.