Thông tin tài liệu


Title: Các cơ chế cho mạng hướng đến nội dung.
Authors: Trần Văn Tiến
Advisor: Nguyễn Hữu Thanh
Keywords: Internet; Cơ chế
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mạng ICN. Hệ thống lưu trữ đám mây swift. Thử nghiệm hệ thống swift.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3255
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296799-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 127,45 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296799.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,43 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.