Thông tin tài liệu


Title: Điều khiển thích nghi Robot.
Authors: Vũ Quốc Việt
Advisor: Phan Xuân Minh
Keywords: Robot; Điều khiển; Động lực học
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu mô hình động lực học của robot bật tự do. Điều khiển trượt thích nghi trên cơ sở mạng rơ ron nhân tạo. Áp dụng thuật toán điều khiển trượt thích nghi trên cơ sở mạng nơ ron nhân tạo cho robot ba bậc tự do.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3265
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296578.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,94 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296578-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 876,4 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.