Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống Chuẩn Đo lường quốc gia lĩnh vực công suất cao tần
Authors: Nguyễn Thị Vân
Advisor: Phạm Thị Ngọc Yến
Keywords: Đo lường; Tiêu chuẩn; Phần mềm
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu một số các khái niệm cơ bản; khái quát hệ thống chuẩn công suất cao tần của Viện đo lường Việt Nam, nguyên lý hoạt động. Phát triển phương pháp dẫn xuất hệ thống chuẩn đo lường quốc gia công suất cao tần. Nghiên cứu và xây dựng phương pháp hiệu chuẩn công suất cao tần bằng phần mềm serecall.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3266
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296651.pdf
    Restricted Access
  • Size : 6,2 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296651-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 100,99 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.