Thông tin tài liệu


Title: Điều khiển cận tối ưu cho hệ phi tuyến không dừng có ràng buộc.
Authors: Ngô Trường Minh
Advisor: Đào Phương Nam
Keywords: Hệ phi tuyến; Điều khiển
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan hệ không dừng. Các phương pháp điều khiển cận tối ưu cho hệ không dừng. Bài toán hệ phi tuyến không dừng.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3267
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296655.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,07 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296655-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 119,22 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.