Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống chuẩn xoay chiều tại phòng Đo lường điện- Viện đo lường Việt Nam.
Authors: Vũ Đình Sơn
Advisor: Phạm Thị Ngọc Yến
Keywords: Dòng điện xoay chiều; Đo lường
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về điện áp xoay chiều. Nghiên cứu và xây dựng phương pháp duy trì hệ thống chuẩn đo lường quốc gia điện xoay chiều. Nghiên cứu và xây dựng phương pháp dẫn xuất hệ thống chuẩn đo lường quốc gia điện xoay chiều.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3274
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000296735.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,27 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000296735-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 94,19 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.