Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu về định dạng nén video VP8.
Authors: Vương Gia Thiết
Advisor: Đặng Quang Hiếu
Keywords: Dữ liệu; Định dạng
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu bộ mã VP8, H.264, các tham số thống kê cơ bản để đánh giá bộ mã. Phân tích mã hóa VP8. So sánh VP8 và H.264. Kết quả đánh giá chất lượng và băng thông, đánh giá qua mã hóa nội khung và liên khung.
Description: Luận văn thạc sỹ - Chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/3292
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000297076-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 156,49 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000297076.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,76 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.